Noben račun ni previsoka ovira.

Nudimo hitre in učinkovite rešitve za poslovne stranke,
ki skrb za računovodstvo prepustijo profesionalcem.
Vodenje poslovnih knjig
 • Vodenje poslovnih knjig za d.o.o., samostojne podjetnike, društva in druge samostojne poklice,
 • analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev,
 • analitično knjigovodstvo (prihodkov in stroškov, stroškovna mesta in stroškovni nosilci),
 • analitične evidence osnovnih sredstev z obračuni amortizacije,
 • izpis opominov,
 • izpis odprtih postavk,
 • obračun obresti,
 • materialno knjigovodstvo,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • kontrola poslovanja ter sprotno opozarjanje na nepravilnosti in
 • priprava kompenzacij, cesij in asegnacij.

*

*

*

Sestavljanje zakonsko predpisanih poročil
 • Obračun DDV,
 • poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS,
 • izdelava letnih in medletnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračun davka od dohodkov pravnih oseb,
 • izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti,
 • pomoč pri izdelavi poslovnega poročila in
 • izdelava letnega poročila.

*

*

*

Obračun osebnih prejemkov
 • Obračun plač in prispevkov,
 • obračun regresa,
 • obračun pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin, izplačil iz dobička, obresti, kapitalskih dobičkov in drugo,
 • svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb s področja zakonodaje o osebnih prejemkih,
 • pošiljanje podatkov dohodnine FURS-u in priprava poročil,
 • obračun socialnih prispevkov zasebnika.

*

*

*

Svetovanje na področju davkov in prispevkov
 • Svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij,
 • dohodnina,
 • davek na dodano vrednost,
 • davek od dohodkov pravnih oseb,
 • način odmere davka,
 • socialni prispevki in
 • drugo.

*

*

*

*

*

*

Image module

01.

kvalitetno

02.

natančno

03.

strokovno

O NAS

Na trgu smo od leta 1998 dalje, najprej kot s.p., od leta 2014 dalje pa kot d.o.o.. Izvajamo storitve s področja računovodstva,  davkov in davčnega svetovanja za podjetja, samostojne podjetnike posameznike, društva in ostale samostojne poklice. Svoje storitve opravljamo skrbno in natančno, ves čas spremljamo predpise in se izobražujemo na področju davčnih, kadrovskih in računovodskih predpisov.

Pri svojem delu spoštujemo roke, smo prilagodljivi in za svoje stranke opravljamo tako celovite kot delne storitve, odvisno od njihovih potreb. Vpisani smo v katalog, kjer so predstavljeni računovodski servisi, ki izpolnjujejo vse pogoje, predpisane s Pravilnikom o Katalogu certificiranih računovodskih servisov Slovenije.

Image module
Z dobrim poslovanjem do
visokih ciljev.
Image module

Začnimo
sodelovati

Pokličite nas
Fax: 07 38 472 01

Pišite nam

Najdete nas
Na žago 39
8351 Straža pri Novem mestu